CSR

Hvorfor arbejde med CSR?

Mange virksomheder vælger at arbejde med CSR. Grundene kan være mange, og det samme kan metoderne.

Men hvad er det nu lige CSR er?

Hvad står CSR for?

CSR, står for corporate social responsibility. På dansk oversætter vi det til virksomhedernes samfundsmæssige ansvar.

Arbejdet med det samfundsmæssige ansvar kan udmønte sig på flere forskellige måder:

  • Tiltag der tilgodeser medarbejdernes vilkår
  • Klima og miljømæssige tiltag
  • Løsning af økonomiske udfordringer for socialt udsatte grupper
  • Tiltag der arbejdet på at forbedre generelle vilkår for socialt udsatte grupper

Som du kan se, er der flere forskellige muligheder. Mange virksomheder vælger at integrere arbejdet med CSR således, at det bygger bro mellem virksomhedens normale drift og det samfundsmæssige arbejde. På den måde kan der blive skabt nogle synergi effekter, som virksomheden også kan nyde godt af.

Faktisk kan der være god forretning i at arbejde med CSR, og det har flere store virksomheder fået øjnene op for. Flere små virksomheder følger ligeledes trop,og igangsætter initiativer og støtter op om nuværende initiativer der passer til det omfang de kan klare.

Hvordan kan din virksomhed arbejde med CSR?

Som nævnt tidligere kan arbejdet med CSR omhandle flere forskellige kategorier. Som virksomhed kan det give god mening, at tænke det sociale arbejde end i virksomhedens øvrige drift, så der skabes en rød tråd mellem de forretningsmæssige aktiviteter og CSR.

Ønsker virksomheden en sund grøn profil, så kan det eksempelvis give god mening at støtte op om en række initiativer der har til formål at bedre miljøet. Virksomheden kan også forsøge selv at skabe CO2 reduktioner.

Et andet eksempel kan være at støtte op om Handicapidræt, hvis du driver en virksomhed der relatere sig til det sportslige. På den måde gør virksomheden noget godt, som samtidig giver mening i forhold til virksomhedens brand.